Monitor Polski

M.P.2018.383

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lutego 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 44/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138), na wniosek Wojewody Mazowieckiego, odznaczeni zostają

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności społecznej i pracy duszpasterskiej

1. ks. Podstawka Józef Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za wkład w rozwój i upowszechnianie idei rekonstrukcji historycznej

2. Senator Dariusz Tomasz.