Monitor Polski

M.P.2018.376

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lutego 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 41/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Zdrowia:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Ćwiek-Ludwicka Kazimiera, 2. Madaliński Kazimierz Zbigniew, 3. Rastawicki Waldemar, 4. Solecka Jolanta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Cianciara Dorota Antonina, 6. Gołąb Elżbieta, 7. Krogulska Bożena Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Poznańska Anna, 9. Rabczenko Daniel Krzysztof, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki w dziedzinie medycyny:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Grodecka- Gazdecka Sylwia, 11. Pioruńska-Mikołajczak Anna Sylwia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Lisowska Aleksandra Anna,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego, za wkład w rozwój edukacji ekologicznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Rogalska Ewa, 14. Wawruch-Barcikowska Lidia Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Matuszak-Panfil Maria Jolanta,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Sidorkiewicz Roman,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Lipkowski Kazimierz,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Dąbek Bogumił Piotr, 19. Grzegorczyk Piotr Stanisław, 20. Koman Jan, 21. Kowalski Piotr Adam, 22. Krupa Andrzej, 23. Kuca Tadeusz, 24. Mirończuk Zbigniew, 25. Ożóg Tomasz Dominik, 26. Stankiewicz Jarosław, 27. Szalak Renata, 28. Szczepaniak Henryk, 29. Szymanek Zbigniew Antoni, 30. Urbański Grzegorz, 31. Wetzlich Zbigniew, 32. Zabielski Sławomir,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Bartoszek Zygmunt Czesław, 34. Kamela Stanisław, 35. Kłosowski Paweł, 36. Kordun Jan Henryk, 37. Mądzik Dariusz, 38. Molesztak Mirosław, 39. Otap Tadeusz Stanisław, 40. Szachoń Tadeusz Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Brzozowska Magdalena Monika, 42. Buszko Adam, 43. Głazowski Szymon, 44. Grygiel Grzegorz, 45. Knap Marcin, 46. Kowalczuk Marcin Kazimierz, 47. Kozioł Robert Wojciech, 48. Krzeszowiec Grzegorz, 49. Kudyk Piotr, 50. Maciuk Artur Piotr, 51. Majdan Piotr Adam, 52. Marczuk Tomasz Jarosław, 53. Matyjewicz Henryk Józef, 54. Miśkiewicz Mirosław, 55. Niemczuk Piotr Tomasz, 56. Nowakowski Grzegorz Stanisław, 57. Nowiński Grzegorz, 58. Orzeszko Tomasz, 59. Rawski Janusz, 60. Sierakowski Grzegorz, 61. Sobiech Sławomir Wiesław, 62. Stawarz Piotr, 63. Stepaniuk Adam, 64. Tucki Roman Bolesław, 65. Wałecki Rafał Tomasz, 66. Wąsik Kamil, 67. Wegiera Mariusz, 68. Wicik Tomasz, 69. Wierzbiński Sebastian Jan, 70. Wilczewski Marek, 71. Winiarczyk Zbigniew Andrzej, 72. Wójcik Arkadiusz, 73. Wróbel Andrzej Ryszard, 74. Wudarski Krzysztof, 75. Zarębski Adam Wiesław, 76. Zmysłowska Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Niedbała Zdzisław,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Karczewski Jacek,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

79. Duda Henryk Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

80. Kondek Ewa Barbara, 81. Piątek Zbigniew Jacek.