Monitor Polski

M.P.2018.373

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lutego 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 35/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138), na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, za zasługi w działalności na rzecz środowisk sybirackich, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bliźniak Włodzimierz, 2. Kozłowska Maria, 3. Siewruk Michał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Antoniewicz Leonora.