Monitor Polski

M.P.2018.361

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 20/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Błażewicz-Brzechowska Katarzyna Józefa, 2. Bogusławski Przemysław, 3. Gawlikowska Ewa, 4. Gurawska-Mach Una, 5. Kowalski Andrzej, 6. Kozdra Franciszek, 7. Krzyżosiak Bogdan, 8. Mazur Roman, 9. Mirecki Zygmunt Tadeusz, 10. Mocek Ryszard, 11. Nadolnik Ryszard, 12. Nowak Roman, 13. Poroszewski Andrzej Tadeusz, 14. Rakowski Piotr Zygmunt, 15. Rewers Edward, 16. Rykowska Elżbieta Zofia, 17. Sierańska Renata, 18. Witek Stanisław Zbigniew,

pośmiertnie

19. Adamowicz Michał, 20. Sierański Ireneusz, 21. Szkudlarek Seweryn, 22. Trajkowski Andrzej Nikodem.