Monitor Polski

M.P.2018.353

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 stycznia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

NR REJ. 10/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

1. Danielak Zbigniew,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

2. st. mar. Stach Grzegorz Jacek,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

3. Kasperek Paweł Jerzy,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

4. Gajda Dawid Józef, 5. Jabłoński Tomasz Przemysław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

6. Mierzwa Grzegorz, 7. Niemiec Tomasz Adam, 8. st. sierż. Śnios Piotr Jerzy, 9. Żbik Ryszard Franciszek,

pośmiertnie

10. Oko Zbigniew,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

11. Nowicka Marlena.