Monitor Polski

M.P.2018.173

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 grudnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 601/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 2303) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kowalczyk Tadeusz Czesław, 2. Murdzia Piotr, 3. Skwarski Adam Andrzej, 4. Tlałka Barbara Halina, 5. Wołkowycki Andrzej Jerzy,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. ks. Szygenda Zbigniew Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Imański Piotr, 8. Młodecki Juliusz Jakub, 9. Tarnowski Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Cichacka Elżbieta Agnieszka, 11. Homeja Sławomir Jarosław, 12. Jakubowska Urszula, 13. Jasiński Krzysztof, 14. Marcinkowski Stefan Andrzej, 15. Pawela Józef Stanisław, 16. Słupikowski Ryszard,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Gryzło Krzysztof Włodzimierz, 18. Moskwa Ewa, 19. Waśko Bernadeta Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Olchawski Maciej, 21. Podwika Mariusz Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Lassak Wojciech,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

23. Kuczma Jerzy Aleksander,

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski i Podkarpacia

24. Szymańska-Kujawa Urszula,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski":

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Dambek Józef Adam, 26. Dambek Władysława Agnieszka, 27. Kwasigroch Roman, 28. Mieloszyńska Wanda Wiktoria, 29. Miller Zenon Feliks, 30. Moszczyńska Wanda, 31. Szopińska Eleonora Krystyna, 32. Zwara Grzegorz Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Jaworska Grażyna Teresa,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju górnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Grzesik Jarosław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Greiner Marek Antoni, 36. Napora Halina,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Furman Bogdan,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Abramowicz Jadwiga, 39. Podwojewska Barbara

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Fedorczyk Paweł Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Ślużyński Artur,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Łuczak Jarosław, 43. Woźniak Ryszard.