Monitor Polski

M.P.2018.157

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 grudnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 588/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Borowiec Jerzy, 2. Gałczyński Mirosław Aleksander, 3. Jurczyk Teresa Małgorzata, 4. Kaczor Janusz, 5. Karyś Edward Eugeniusz, 6. Kołacz Stanisław Bohdan, 7. Kowalski Bogdan Stanisław, 8. Kuranda Czesław, 9. Łata Jan Stefan, 10. Markowska Aleksandra Helena, 11. Markowski Tadeusz, 12. Paniec Aleksander, 13. Pawłowski Stanisław, 14. Piątkowski Andrzej Stanisław, 15. Rutkiewicz Władysław, 16. Serek Szczepan, 17. Sobieraj Edward, 18. ks. Tabaszewski Marek Maciej, 19. Urbaniak Wincenty,

pośmiertnie

20. Brodawka-Święcicki Kazimierz, 21. Różalska-Gąsowska Henryka, 22. Wójcik Barbara.