Monitor Polski

M.P.2018.87

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 566/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bieliński Wiesław, 2. Borowik Anna Danuta, 3. Choszcz Elżbieta Konstancja, 4. Czajkowski Leszek Paweł, 5. Fałkowski Wojciech Antoni, 6. Gugulski Marcin Norbert, 7. Jabłoński Bolesław Andrzej, 8. Jankowski Zbigniew Wojciech, 9. Kaniewski Jerzy, 10. Kobyliński Kazimierz Bogusław, 11. Kostrzewa-Zorbas Wiesława Helena, 12. Macierewicz Antoni, 13. Naimski Piotr Aleksander, 14. Rogóyski Piotr, 15. Siemieński Krzysztof Adam, 16. Sokólski Zygmunt Augustyn, 17. Wawrzyńska Grażyna Ewa,

pośmiertnie

18. Jabłońska Joanna Józefa.