Monitor Polski

M.P.2018.86

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 565/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Grabowski Krzysztof Michał, 2. Guzowski Piotr Jan, 3. Kowalewski Marek Tomasz, 4. Kozłowski Ryszard Stanisław, 5. Krzykowski Waldemar Zbigniew, 6. Kurek Andrzej, 7. Kwiatkowski Andrzej Bronisław, 8. Oksiędzki Zbigniew, 9. Romański Stanisław, 10. Szybalski Bogusław Olgierd, 11. Wyszkowski Krzysztof.