Monitor Polski

M.P.2018.84

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 563/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Lewandowski Marek Krzysztof,

na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Dul Ryszard Adam,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi dla kultury polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Szychowski Piotr Józef,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Boniecki Roman Wojciech, 5. Jóźwiak Krzysztof, 6. Komorowska Sylwia Ewa, 7. Kozłowska Barbara Anna, 8. Marciniak Roman Jerzy, 9. Pietrasiak Kazimierz Ryszard, 10. Turek Krzysztof Eugeniusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Domaniewski Dariusz Stefan, 12. Jurek Marian, 13. Kaczmarek Janusz Andrzej, 14. Kędziak Janusz, 15. Pawlikowski Łukasz Rafał, 16. Ruszkowski Grzegorz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Bartczyk Mateusz Konrad, 18. Biesaga Adam, 19. Bodanka Paweł Marian, 20. Cyll Piotr, 21. Drab Mariusz, 22. Drzazgała Marcin, 23. Hałaczkiewicz Dariusz Andrzej, 24. Jach Jarosław Dariusz, 25. Jęczmień Marcin, 26. Kimmer Agnieszka, 27. Kokot Tomasz Zbigniew, 28. Latuszkiewicz Adam, 29. Leszczyński Józef, 30. Łondka Piotr, 31. Łyszczarz Zbigniew Witold, 32. Mendak Robert, 33. Pawlak Andrzej, 34. Przybysz Zbigniew Grzegorz, 35. Ptak Tomasz Paweł, 36. Saktura Arkadiusz Andrzej, 37. Siwek Sławomir, 38. Stegliński Paweł Piotr, 39. Walczak Dariusz Zdzisław, 40. Zajączkowski Ireneusz Paweł, 41. Zakrzewski Jerzy,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących wsparcia, za bezinteresowne niesienie pomocy drugiemu człowiekowi

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Chmielarska Eleonora,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. ks. Zarębczan Władysław Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Blacha Lesław Czesław,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Chochla Grzegorz, 46. Król Mirosław, 47. Migas Jerzy, 48. Saniternik Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Grzymek Marcin, 50. Respekta-Gancarz Wanda Jolanta, 51. Skuta Andrzej Jerzy, 52. Smoleń Zbigniew, 53. Strach Mirosław, 54. Wawryka Małgorzata, 55. Zabrzeska Natalia, 56. Żytkowicz Kryspin,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

57. Cieżak Krzysztof,

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

58. Kobiałka Bożena Ewa,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego

59. Konar Piotr,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Dobrowolski Rafał,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Gonet Radosław, 62. Kasza Ireneusz Grzegorz, 63. Sawczuk Marek Stanisław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Kazimierowicz Jerzy, 65. Trofimow Sławomir,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Beczko Andrzej, 67. Krajewski Czesław, 68. Marchiel Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Hruświcki Jacek, 70. Michalski Stanisław, 71. Siemion Janusz,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

72. Gwoździk Adolf, 73. Machnik Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Kojder Szczepan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Krzempek Eugeniusz Mieczysław, 76. Mądrzak Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Cichoń Tomasz Marek, 78. Krolik Hanna Maria, 79. Trzepizur Krystian Robert,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Kołodziej Alicja Jolanta, 81. ks. Opitek Konrad,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Górny Tomasz,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Abrahamczyk Mariola Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Grzybowski Marcin Jan, 85. Heneczkowski Jacek Robert, 86. Kudła Michał Tomasz, 87. Stabno Bartosz, 88. Szczepaniak Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla kultury polskiej

89. Dolata Mieczysława Halina,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

90. Wawrzyniak Tadeusz,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Szczepanik Bogumiła Iwona.