Monitor Polski

M.P.2018.37

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 października 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 484/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Baruś Władysław, 2. Fatyga Janusz, 3. Fugiel Piotr, 4. Herzog Aleksander Edward, 5. Jurczak Zdzisława Maria, 6. Kahl-Stachniewicz Romana Zofia, 7. Kawalec Anna Maria, 8. Makuch Maria Krystyna, 9. Misiek Józef Antoni, 10. Niemirski Wacław, 11. Orzechowski Zbigniew Józef, 12. Postawa Edward, 13. Rąpalski Adam Józef, 14. Rola Tadeusz Stanisław, 15. Skoczek Bronisław, 16. Smaza Janina, 17. Sonik Liliana Maria, 18. Staszewski Sylwester Jerzy, 19. Zaczek Marcin, 20. Żegliński Józef Jan,

pośmiertnie

21. Dzielski Mirosław Zbigniew, 22. Indyk Maria, 23. Marchewczyk Jacek Mieczysław, 24. Szewczyk Henryk Czesław, 25. Żebrowska Janina.