Monitor Polski

M.P.2018.36

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 października 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 483/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Banit Jan, 2. Bering Danuta, 3. Bielawski Zbigniew Aureliusz, 4. Bierecki Grzegorz Michał, 5. Czapiewski Leon, 6. Ćwikła Bogdan, 7. Domaradzka Irena, 8. Drogoń Józef, 9. Filipkowski Antoni Józef, 10 .Hejcz Barbara Zofia, 11. Klimiuk Andrzej Józef, 12. Miatkowski Maciej Józef, 13. Opuchlik Ireneusz Zenon, 14. Oświecimski Bogumił, 15. Suzga Tadeusz, 16. Szlagowski Roman, 17. Trzaska Andrzej Bogumił, 18. Wolarz Jan Teodor, 19. Wołyniec Tadeusz Jan,

pośmiertnie

20. Dąbrowski Zbigniew Feliks, 21. Koziatek Jan Piotr, 22. Olkiewicz Ryszard Tadeusz, 23. Ryk Waldemar Wiesław.