Monitor Polski

M.P.2018.34

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 października 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 481/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Binkiewicz Zenon Henryk, 2. Cebula Lucjan, 3. Czechoński Stanisław Andrzej, 4. Duma Lucyna, 5. Jaranowski Leszek, 6. Kawałko Tomasz Wiktor, 7. Kiszczak Jadwiga Maria, 8. Kopeczek Jerzy Kazimierz, 9. Król Marian Franciszek, 10. Linkowski Grzegorz Tomasz, 11. Łubiarz Alfred, 12. Pasek Ryszard Franciszek, 13. Popłoński Marek Stefan, 14. Rejniewicz-Wysocka Maria Anna, 15. Rozmus Władysław, 16. Stanek Anna,

pośmiertnie

17. Wójcik Maciej.