Monitor Polski

M.P.2017.1103

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 września 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 465/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Adamczyk Jerzy Henryk, 2. Arłukowicz Tadeusz, 3. Chróścielewska-Meissner Maria Elżbieta, 4. Dumara Wojciech Piotr, 5. Kajko Piotr Paweł, 6. Kmieć-Baranowska Genowefa Zofia, 7. Kosior Marek, 8. Kotowicz Tadeusz, 9. Mielnik Józefa, 10. Musiał Piotr Paweł, 11. Pietraszewski Wiesław Mieczysław, 12. Przewłocki Zbigniew, 13. Szewczyk Franciszek, 14. Szmit Jerzy, 15. Teodorowicz Halina.