Monitor Polski

M.P.2017.1102

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 września 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 464/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Cecot Witold Robert, 2. Chrzanowski Bogdan Stanisław, 3. Kisperska-Moroń Danuta Maria, 4. Kończak Grzegorz Antoni, 5. Kukuła Krzysztof Stanisław, 6. Oczkowska Renata Anna, 7. Pawłowska Krystyna Zofia, 8. Popławski Wiesław Tadeusz, 9. Romańska Teresa Ewa, 10. Sokołowicz Zofia, 11. Walosik Alicja Maria, 12. Złowodzki Maciej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Azarkevitch Alexandr, 14. Bielawski Krzysztof Piotr, 15. Dżugan Małgorzata Jolanta, 16. Głód Grzegorz, 17. Górnicka Beata, 18. Grzebyk Mariola Jolanta, 19. Grzywniak Celestyna, 20. Kaczmarczyk Małgorzata, 21. Kasprzyk Idalia, 22. Ligaj Bogdan, 23. Miniuk Paweł, 24. Nesterak Janusz Dariusz, 25. Nycz Edward Janusz, 26. Olszewska Halina Katarzyna, 27. Papaj Tomasz Wiesław, 28. Pasterski Janusz Tomasz, 29. Pawłowski Artur Adam, 30. Pierścieniak Agata, 31. Rarot Halina, 32. Rojek Tomasz Andrzej, 33. Środulska-Wielgus Jadwiga Dorota, 34. Tomczak Janusz, 35. Wąsek-Wiaderek Małgorzata Marzena, 36. Zacharuk Tamara Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Bocian Maria Anna, 38. Forczek-Brataniec Urszula Michalina, 39. Kieżel Małgorzata Stanisława, 40. Latoś Agnieszka, 41. Lichtenberg-Kokoszka Emilia Eugenia, 42. Matejek Józefa Eugenia, 43. Peplińska Aleksandra Elżbieta, 44. Racoń-Leja Kinga Hanna, 45. Robak Ewa Katarzyna,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Langsteiner Alicja Stanisława, 47. Zając Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Piechociński Zbigniew Krzysztof, 49. Podgórski Ryszard Jerzy,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Kaptacz Anna Janina.