Monitor Polski

M.P.2017.1100

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ.454/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 września 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

1. Dańda Wojciech Piotr, 2. Sułko Krzysztof Wojciech,

na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

3. Janik Zdzisław,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

4. Morawski Marek,

pośmiertnie

5. Jajeśnica Józef,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

6. Orzyłowska Krystyna,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

7. Przybysz Dariusz,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

8. Jeziorski Artur Wojciech, 9. Wrona Przemysław.