Monitor Polski

M.P.2017.1099

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 453/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Biało Krzysztof, 2. Bromska Jolanta, 3. Budzyńska Beata, 4. Frankiewicz Joanna Dorota, 5. ks. bp Frankowski Edward Marian, 6. Gumowski Leszek Andrzej, 7. Ignaszewski Marek, 8. Kabat Sylwester, 9. Kamińska Alina, 10. Leski Stanisław, 11. Nisiewicz Roman, 12. Parys Czesław, 13. Potocka Grażyna Ludwika, 14. Potyrała Kazimierz Józef, 15. Przybyła Wiesław, 16. Sieradzki Wojciech Stanisław, 17. Skwarek Waldemar Stanisław, 18. Skwarek Zofia Marianna, 19. Szymczak Stanisław Kazimierz, 20. Waliszewski Marek Paweł Wojciech,

pośmiertnie

21. Budzyński Robert Bernard, 22. Frankiewicz Maciej Krzysztof, 23. Gwóźdź Bożena Lidia, 24. Sudoł Stanisław, 25. Śliwonik Kazimierz.