Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.1076

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 418/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój transportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Edelmüller-Generaux Barbara Teresa, 2. Kaczmarczyk Gerard Marek, 3. Kapcia Marek, 4. Kardas Wojciech Jerzy, 5. Klimek Andrzej, 6. Łacny Janusz, 7. Olszański Kazimierz, 8. Rejek Tomasz Adam, 9. Szepietowski Jerzy, 10. Wardecki Jan, 11. Zimny Bogusław Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Aszyk Andrzej, 13. Chełstowski Czesław, 14. Dobrzyński Zbigniew, 15. Jędrych Adam Stanisław, 16. Kamiński Artur Marcin, 17. Kamiński Bogusław, 18. Kicel Grzegorz, 19. Miś Marian Franciszek, 20. Złotkowski Wojciech Kazimierz,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Stańczak Krystyna, 22. Szczerbiński Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Biczel Iwona Grażyna, 24. Goc Stanisława, 25. Kociel Grażyna, 26. Nowicki Bogumił Stefan, 27. Ożóg Piotr Cezary, 28. Siuda Halina,

na wniosek Ministra Rozwoju i Finansów

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju administracji skarbowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Domasiewicz Renata, 30. Kucharczyk Alicja Ewa, 31. Łuczak Ewa Lidia, 32. Szlękowski Arkadiusz Józef,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Dubejko Janusz Paweł, 34. Kułak Barbara Jadwiga, 35. Rasławska Krystyna Jolanta, 36. Szczegielniak Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Grochowski Mariusz, 38. Ostrowski Jarosław Grzegorz, 39. Zalewska Wanda Bogumiła,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności związkowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Kaczorek Piotr,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz środowiska działkowców

41. Deja Bogusław Aleksander,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

42. Nowik Aniela,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju dialogu społecznego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Kołodziejczyk Marek Waldemar,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Szyszko Andrzej Zenon,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Sikora Grażyna Elżbieta, 46. Szady Ewa Bożena, 47. Trusz-Krok Anna, 48. Tutka Grażyna Anna,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi dla kultury polskiej oraz rozwoju muzealnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Długajczyk Edward, 50. Racięski Jarosław Włodzimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Banik Krystian Dariusz, 52. Grochowska Beata, 53. Sowa Agnieszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Niedoba Jolanta,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Wieczorek Zbigniew, 56. Wilk Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Krakowiak Marek, 58. Radosz Adam.