Monitor Polski

M.P.2017.1074

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 sierpnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 414/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bącler Wojciech Jerzy, 2. Ciastoń Jerzy Stanisław, 3. Górny Kazimierz, 4. Ogryzko Janusz, 5. Skonieczny Witold Ignacy, 6. Wróbel Wiesław Józef,

pośmiertnie

7. Jędrzejewski Zbigniew Anzelm, 8. Kaszuba Andrzej Edmund.