Monitor Polski

M.P.2017.1073

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 412/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Murias Radosław,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska i rozwoju leśnictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Bukowski Stanisław, 3. Chmurski Władysław Henryk, 4. Chłopek Jerzy, 5. Drapała Adam, 6. Kotulski Stanisław, 7. Mazur Jan, 8. Stachurski Bronisław, 9. Tkacz Ewa,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Martyna Jadwiga Rozalia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Sura Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Grabiec Witold,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Matura Grzegorz, 14. Matura Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Dymura Mariusz,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Waszczak Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Hrynkiewicz Lucyna, 18. Kłyż Barbara,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Chwal Bogdan Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Karpinski Zygmunt,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Dzwonkowski Tadeusz Adam, 22. Hinca Zenon Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Thiel Jacek Wojciech.