Monitor Polski

M.P.2017.1072

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 409/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

1. Kołodziejski Robert, 2. Wysocki Norbert,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

pośmiertnie

3. Olech Bartosz,

na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

4. Grabowski Mariusz, 5. Gruszczyński Tomasz, 6. Janic Stanisław Mieczysław, 7. Sapalski Łukasz, 8. Szczygieł Eugeniusz, 9. Wysocki Paweł,

za zasługi w ratowaniu mienia:

10. Sawiński Przemysław Marian, 11. Zapart Justyna Czesława,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

12. Cudak Piotr, 13. Czoków Dominik, 14. Jeziorski Sebastian Maciej, 15. Kosterski Aleksander Jan, 16. Kościński Albert, 17. Kozica Miłosz, 18. Kubiak Piotr, 19. Murzynowski Patryk, 20. Walęga Marek, 21. Zamorowski Piotr,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

22. Famuła Jakub Karol.