Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.1066

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 sierpnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 378/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju leśnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Matyśkiewicz Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Reja Jerzy,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Goniewicz Mariusz Zbigniew, 4. Sawicki Wiesław Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Baj Tomasz Janusz, 6. Gaworska-Krzemińska Aleksandra Edyta, 7. Kocki Janusz, 8. Kowalski Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Szponar Bogdan,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju pszczelarstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kruk Cezary Jan,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Motyka Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Mikulski Stanisław, 13. Szczepanek Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Baran Stanisław,

za zasługi w kultywowaniu i popularyzowaniu historii Wojska Polskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Springwald Robert Jarosław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

16. Gostek Sylwester,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Leszczyńska-Lenda Anna,

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania tradycji ludowych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Grzyb Zbigniew Stanisław.