Monitor Polski

M.P.2017.1056

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 sierpnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 375/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Augustyński Zbigniew, 2. Gawarecka-Müller Jolanta Stefania, 3. Grzejdziak Władysław, 4. Grzejdziak Zdzisława, 5. Halecki Marian, 6. Kanigowski Szymon, 7. Kłapyta Tadeusz, 8. Konieczna Anastazja Elżbieta, 9. Korczowski Zbigniew, 10. Lipka Stefan, 11. Mężydło Zofia, 12. Młodecki Mirosław Józef, 13. Myrda Adam Stanisław, 14. Piątkowski Jacek Czesław, 15. Raczyński Robert, 16. Sakwa Aniela, 17. Selegrat Andrzej Marian, 18. Swakoń Wojciech Zdzisław, 19. Tabor Jan Zdzisław, 20. Trziszka Tadeusz,

pośmiertnie

21. Michalczyk Kazimierz Szczepan, 22. Nalichowski Jerzy Kazimierz, 23. Ruszczyński Maciej, 24. Sugalski Jan.