Monitor Polski

M.P.2017.895

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 września 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lipca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 333/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji turystyki w Polsce

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Fierek Józef Henryk,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Totoń Irena,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. ks. Bachula Czesław, 4. Bartoszek Mieczysław, 5. ks. Mleczko Antoni, 6. Ortman Ewa, 7. Wilk Roman Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Drwal Grzegorz Jan, 9. Dudzik Kazimierz, 10. Jach Jerzy Stanisław, 11. Jamróg Józef Zbigniew, 12. Kassowski Jan, 13. Łachut Wanda, 14. ks. Mikulski Andrzej, 15. Minior Aleksander, 16. ks. Szufnara Stanisław, 17. Żurek Dariusz Aleksander,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Kubala Zofia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Warchoł Danuta, 20. Wiatr Lucyna, 21. Wiśniewska Maria,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju pszczelarstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Szeliga Przemysław Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Brajczewski Krzysztof Józef, 24. Leleń Monika Justyna,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Nikliborc Ignacy, 26. Osowska Anna, 27. Solak Henryk Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Olszówka Piotr Lucjan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i propagowania kultury

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Filipczyk Mieczysław Antoni,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania prawdy o najnowszej historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Oleńczak Piotr,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. ks. Ilków Emil,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Fryda Stanisław, 33. Grzebielucha Ziemowit Kazimierz, 34. Kubica Jan, 35. Kucharski Tadeusz, 36. Wyszyński Adam Teodozjusz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Łucak Janina,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Boruń Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Bednarz Jarosław, 40. Ferencz Sławomir Marek,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Kuncio Sylwester, 42. Pisarczyk Szczepan, 43. Świercz Roman,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

44. Fiedorowicz Agnieszka,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

45. Czeczot Danuta,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

46. Teodorowicz Mariusz Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

47. Miara Rafał,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Panek Robert Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Dworczak Kazimierz, 50. Mikołajczyk Dionizy, 51. Ratajczak Wojciech Szymon,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju edukacji dzieci i młodzieży

52. Langowska Danuta,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

53. Chmielewska Bronisława Kazimiera, 54. Ciućka Małgorzata Aleksandra, 55. Kaszuba Krzysztof, 56. Kolasińska Barbara Anna, 57. Lachiewicz Władysław Waldemar, 58. Pawlonka Ryszard, 59. Siminiecka Maria, 60. Żubert Andrzej.