Monitor Polski

M.P.2017.888

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 września 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 lipca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 293/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Adrjanczyk Mirosław Stanisław, 2. Makal Bogdan, 3. Mądra-Bednarek Barbara Krystyna, 4. Moździerz Marek Jan, 5. Rocławski Marek Antoni, 6. Tomczak Marcin Walery,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Duchnowski Cezary Robert, 8. Kocur Mirosław, 9. Makowski Jerzy, 10. Szturc Włodzimierz, 11. Waksmund Ryszard, 12. Zioło Rudolf,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Bokun Jan Jakub, 14. Bortnowski Marcin, 15. Frankowska Wiesława Witosława, 16. Głuchowski Tomasz, 17. Ksenicz Olga Natalia, 18. Kuchtyk Małgorzata, 19. Maliszewska Wiesława Barbara, 20. Milcarz Aleksandra, 21. Paszke-Lowitzsch Ewelina, 22. Skupin Renata Agnieszka, 23. Stanisławski Przemysław,

na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

za zasługi w wychowaniu dzieci w rodzinie wielodzietnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Stachowiak Janina Zofia, na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz samorządu zawodowego farmaceutów:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Jankowiak-Gracz Hanna, 26. Łazarczuk Janusz Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Jękot Barbara Maria,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w upamiętnianiu ofiar zbrodni na ludności dawnych Kresów Wschodnich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Rybczyńska Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Drop Tomasz Szczepan, 30. Tokarczuk Wiesław Edward,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Chomski Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Orzeł Krzysztof,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Olejnik Jakub,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Stasiak Zbigniew Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania i propagowania tradycji ludowych:

35. Bednarek Roman Stanisław, 36. Maj Mariusz, 37. Murgrabia Artur Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz popularyzacji i pielęgnacji kultury oraz sztuki ludowej

38. Przybylak Marianna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oraz popularyzacji sportu i profilaktyki zdrowotnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Bagnicki Kazimierz Władysław, 40. Kulbacka Halina, 41. Łopatka Władysław, 42. Pancerz Jan Kazimierz, 43. Piwowar Krzysztof Lucjan, 44. Rogóż Jan, 45. Rudawski Sławomir, 46. Szczepanek Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Białowąs Jan Antoni, 48. Korkowski Jerzy Tadeusz, 49. Molczyk Aleksander,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Madej Adam, 51. Prochwicz Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Czaja Andrzej Ryszard, 53. Janas Krzysztof Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Abratowski Roman Jan, 55. Ciećka Mariusz, 56. Gola Andrzej Rafał, 57. Górski Piotr Daniel, 58. Krygowski Marek Kazimierz, 59. Marszałek Krzysztof Zbigniew, 60. Pacwa Urszula,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Broda Jacek Józef, 62. Bylica Marek, 63. Dura Bogusław Jerzy, 64. Gumula Mieczysław Szczepan, 65. Jarosławska Elżbieta Danuta, 66. Jeżek Krzysztof Mieczysław, 67. Jędrychowski Ireneusz Zenon,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Czeluśniak Bogdan Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Mika Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Czwartek-Michniak Stanisława, 71. Mika Małgorzata Katarzyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

72. Gala Jan, 73. Janik Krystyna, 74. Rżąca Jan Marian,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa wodnego

75. Iwaniec Henryk Mariusz,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Robiński Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Jamiński Ryszard Tadeusz,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Kwiatek Stanisław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Prusinowski Jan, 80. Skrodzki Jarosław,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania wydarzeń historycznych i niepodległościowych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Turczyn Mirosława.