Monitor Polski

M.P.2017.799

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 czerwca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 282/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Balcer Wacław Tomasz, 2. Bilski Gabryel Marek, 3. Brzózka Andrzej Marian, 4. Bugajski Leszek Roman, 5. Choroś Marian, 6. Gołąbek Zdzisław, 7. Gregorczyk Zygmunt Stanisław, 8. Janik Waldemar, 9. Kajdan Krzysztof Lechosław, 10. Kobyłka Wiesław Marian, 11. Małecki Aleksander, 12. Mosiołek Lech Stanisław, 13. Musiał Stanisław, 14. Sadowski Marian, 15. Stanisławek Jan, 16. Staszewski Kazimierz, 17. Szczepanowska Zofia, 18. Szczęsny Henryk Leszek, 19. Szyderski Józef Władysław, 20. Wyroślak Andrzej Wojciech, 21. Wyroślak Jadwiga, 22. Żurek Tadeusz,

pośmiertnie

23. Małecka Benigna Anna.