Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.796

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 czerwca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 279/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bazel Irena Teresa, 2. Błoch Marek, 3. Bosakowski Romuald, 4. Budziarek Piotr Jarosław, 5. Gromiec Helena Zofia, 6. Maliszewski Grzegorz Henryk, 7. Mosiński Jan, 8. Pińkowski Edward Jan, 9. Protz Krzysztof Andrzej, 10. Skolecka-Kona Krystyna Halina, 11. Zalewska Teresa Anna,

pośmiertnie

12. Bosakowska Janina Krystyna, 13. Dłużniewska Grażyna Emilia, 14. Dłużniewski Jerzy, 15. Gromiec Włodzimierz Ignacy.