Monitor Polski

M.P.2017.782

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 266/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 czerwca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu mienia

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

pośmiertnie

1. Giro Marek, 2. Piotrowski Przemysław,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

3. Mamczur Marcin, 4. Mosz Adrian, 5. Praszkiewicz Leszek, 6. Wełna Dawid.