Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.778

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 248/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju transportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Czajka Ryszard, 2. Dąbrowska-Loranc Maria Jolanta, 3. Gis Wojciech Zdzisław, 4. Kowalewski Zbigniew Ludwik,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Buttler Ilona, 6. Waśkiewicz Jerzy Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Dziedziak Paweł Marian, 8. Jarosiński Wojciech Piotr, 9. Karpiński Robert Ryszard, 10. Żółtowski Andrzej,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu, za osiągnięcia sportowe

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Kawęcki Radosław,

na wniosek Rzecznika Praw Dziecka

za zasługi w działalności na rzecz dzieci, za promowanie idei rodzicielstwa zastępczego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Irzyk Jadwiga Barbara, 13. Irzyk Wojciech Józef, 14. Trymerska Maria Jolanta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Gwiazda Marzena Ewa, 16. Księżyc Barbara, 17. Księżyc Ryszard, 18. Lech Grzegorz, 19. Lech Joanna, 20. Ostrowska Sylwia Teresa, 21. Ostrowski Aleksander Piotr, 22. Rajczyk Katarzyna Agnieszka, 23. Rajczyk Robert Stanisław,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Kieleczawa Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Hnatiuk Henryk Józef,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Ferenc Janusz Antoni, 27. ks. Siemasz Józef, 28. Wiaderna Henryka Irena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Łukasiewicz Wacław Marek, 30. Skrzęta Artur Przemysław, 31. Staszak Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej

32. Kaczmarczyk Barbara,

za zasługi na rzecz ratownictwa

33. Zemła Marek Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla ochrony zdrowia

34. Bojakowska Dorota,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju górnictwa

35. Leśniewski Konrad,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła w Polsce:

36. Łużniak Ryszard, 37. Wojciechowski Zygmunt,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

38. Marek Edward Czesław,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej, za propagowanie sportu strzeleckiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Gralak Jacek,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody oraz popularyzacji wędkarstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Stranz Przemysław Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Kamiński Paweł, 42. Nicpoń Arkadiusz,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Karczyńska-Mierzyńska Elżbieta, 44. Truskowski Marian,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Błaszczyk Barbara Magdalena, 46. Sznicer Krzysztof,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju agrolotnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Banasiak Lech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Błaszczak Wit, 49. Tchórzewski Aleksander, 50. Wodnicki Zbigniew,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w upamiętnianiu miejsc pamięci narodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. ks. Klejzerowicz Piotr,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. ks. Jasionek Stanisław Michał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Jurasz Henryk Alojzy, 54. Matyszczak Mirosław, 55. Trzmiel Maciej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Plaszczyk Adrianna,

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Myszuda Urszula, 58. Napierała Aniela,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Kantorska Beata Krystyna,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Kurzyniec Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Adamek Jan Władysław, 62. ks. Bernat Zygmunt, 63. Biegun Barbara Małgorzata, 64. Frukacz Mariusz, 65. Gałuszkiewicz Mirosław Jan, 66. Grzegorzek Adam, 67. Janoszek Franciszek, 68. Malitowski Jan Franciszek, 69. Malitowski Marian, 70. Piątek Włodzimierz, 71. Smolarek Wacław Marian, 72. Winiarski Marian, 73. Zawada Bronisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej, za upamiętnianie historii Polski:

74. Ciupis Krzysztof, 75. Dłużniak Adam Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki krajoznawczej:

76. Gatnar Ewa Janina, 77. Wieczorek Tomasz Jacek,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła w Polsce:

78. Jaśko Wojciech, 79. Wiorek Danuta,

za zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia artystyczne

80. Łękawa Tomasz Józef.