Monitor Polski

M.P.2017.748

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 maja 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 241/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), za zasługi w działalności społecznej i samorządowej, odznaczeni zostają

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bujok Tomasz Marcin, 2. Krupa Marcin Tomasz.