Monitor Polski

M.P.2017.740

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 maja 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 220/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Rozwoju i Finansów

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki w dziedzinie drzewnictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kalbrun Marek, 2. Nowaczyk-Organista Magdalena Katarzyna,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Puchała Adam Stanisław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Zgondek Mirosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Kornaś Anna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za wkład w rozwój sportów motorowych w Polsce

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Gładysz Janusz Maciej,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Kolczyński Tomasz Zdzisław, 8. Kryszczuk Krzysztof Teofil,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Kozdrach Marcin Łukasz, 10. Prochenka Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Kulpa Wioletta Maria,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Nowicka Elżbieta Antonina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kozicka Janina, 14. Szpyrka Teresa Zofia,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za zaangażowanie na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Nykiel Krzysztof,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Płonka Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Bańka Piotr, 18. Król Janusz,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój motoryzacji

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Daniel Zbigniew Antoni, 20. Krzewski Maciej Bolesław,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

21. Jońca Marek Jan,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Beba Ewa Maria, 23. Ratajczak Jan Zenon, 24. Turski Bernard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Kupijaj Ryszard, 26. Piechel Tomasz,

za zasługi w działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Panowicz Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Konieczny Grzegorz Stanisław,

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Lusina Rafał,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła w Polsce

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Pisarski Sławomir Wojciech,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Daszkiewicz-Walendowska Salomea, 32. Olszewski Włodzimierz Kazimierz, 33. Smolińska-Żyto Czesława Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Bieżuńska Daniela, 35. Olejniczak Kazimierz, 36. Piotrowska-Malicka Alicja Dobromira, 37. Radzik Maciej Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Libera-Wełniak Anna,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Szczygielska Edyta Sylwia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w kultywowaniu tradycji orkiestr dętych:

40. Kaszubski Stanisław, 41. Poprawski Maciej Jan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła w Polsce:

42. Okoniewska Jadwiga Anna, 43. Okoniewski Romuald Franciszek, 44. Pietrasz Maria.