Monitor Polski

M.P.2017.737

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 maja 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 211/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania archiwistyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Krystek Henryk, 2. Pawłowski Piotr Stanisław, 3. Rybczyński Piotr Paweł, 4. Szczepaniak Marek, 5. Wojciechowski Przemysław Tadeusz, 6. Wyszyńska Lucyna, 7. Zawilski Piotr Jacek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Kowalewska Agata Kamila, 9. Krupa Sławomira, 10. Matuszak Tomasz, 11. Pułkownik Sławomir Edward, 12. Solanin Stefan Roman, 13. Szczepańczyk Joanna Zofia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Dąbrowski Adam, 15. Follprecht Kamila, 16. Kiryk Bartosz Bohdan, 17. Lis Piotr Jerzy, 18. Nogaj Artur, 19. Sowa Joanna Magdalena, 20. Troć Beata,

na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

za zasługi w wychowaniu dzieci w rodzinach wielodzietnych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Bylicka Irena, 22. Pietras Bożena, 23. Szkodzińska Maria, 24. Wardak Anna Maria,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Głąb Maria, 26. Uchman Marta Agnieszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Portas Krzysztof,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki w dziedzinie technologii kosmicznych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Banaszkiewicz Marek, 29. Błęcki Jan, 30. Grygorczuk Jerzy, 31. Macek Wiesław, 32. Orleański Piotr, 33. Popielawska Barbara Maria, 34. Schillak Stanisław, 35. Stanisławska Iwona Małgorzata,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kaczorowski Marek, 37. Siarkowski Marek Grzegorz,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój edukacji przedszkolnej oraz poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Łukaszewska Anna,

za zasługi w działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Rzyduch Wiesław Wacław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Kamiński Tomasz, 41. Kuberski Piotr Maciej, 42. Warchał Krzysztof,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Tkaczyk Józef Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Byczek-Krasucka Halina Grażyna, 45. Rydz Zdzisław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

46. Gałęcki Franciszek, 47. Pawełczyk Kazimierz Józef,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

48. Moryń Tadeusz Marek,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania miejsc pamięci narodowej

49. Burek Roman Mirosław,

za zasługi w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży:

50. Rzeczkowska Anna, 51. Rzeczkowski Piotr,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Byczkowski Dariusz Paweł, 53. Pilarski Józef,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za zaangażowanie w obszarze profilaktyki uzależnień, interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Dekert Maria,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Gajewska Alicja Teresa,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Szynaka Alina Róża,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Borowski Jan, 58. Mieczkowski Waldemar Bogusław, 59. Miśtal Dariusz, 60. Pazurkiewicz Andrzej, 61. Robaczewski Stanisław Jerzy, 62. Szczypski Ireneusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Ankiewicz Tomasz, 64. Józefowicz Arkadiusz Józef, 65. Lignowski Mirosław Edward, 66. Łupaczewska Irena, 67. Niedzielski Stanisław Wiktor, 68. Niewiadomski Adam, 69. Topolewski Jacek, 70. Zając Iwona Halina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

71. Araszkiewicz Leszek, 72. Rudnik Dariusz Stanisław, 73. Smoliński Grzegorz Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej:

74. Jankowski Ireneusz Cezary, 75. Kuzemko Jarosław, 76. Stachurski Roman Stefan, 77. Szalpuk Cezary Zbigniew,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Albrecht Marek, 79. Matuszewska Arleta Maria, 80. Pomin Ryszard Stanisław.