Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.735

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 maja 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 208/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Andrzejewski Dariusz Bolesław, 2. Bednarz Łukasz, 3. Chmielowiec Roman Adam, 4. Donabidowicz Krzysztof, 5. Gagatek Idzi, 6. Kopicz Ewa Barbara s. Rut, 7. Kotecki Witold, 8. Laskowski Józef, 9. Łukasiewicz Szymon Józef, 10. Mączyński Tadeusz, 11. Nydziński Wiesław Jerzy, 12. Piotrowski Walerian Jan, 13. Racewicz Józef, 14. Szatkowski Adam Lucjan, 15. Wasilewski Zdzisław Józef, 16. Waśniewski Tadeusz, 17. Wilk Roman,

pośmiertnie

18. Ajszpur Antoni, 19. Dydziński Adam.