Monitor Polski

M.P.2017.732

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 maja 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 204/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bachanek Kazimierz, 2. Binkiewicz Maria, 3. Blajerski Włodzimierz Jan, 4. Cichocki Wiesław Stefan, 5. Firkowski Marian Jacek, 6. Goś Krzysztof, 7. Kopówka Edward Tadeusz, 8. Listowski Cezary Adam, 9. Nowak Jadwiga, 10. Ozga Wiesław Marek, 11. Prażmo Edward Janusz, 12. Szaciłowski Stefan Marian, 13. Tabiszewski Marian Lucjan, 14. Wąż Maciej, 15. Wójtowicz Jacek Stanisław,

pośmiertnie

16. Stepek Jan Andrzej.