Monitor Polski

M.P.2017.722

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 maja 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 196/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Borowski Ryszard Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Grzybowski Paweł, 3. Wieczorek Roman Jan,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania wiedzy historycznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kozaczyńska Beata,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Ciemny Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Czerwiński Jerzy Wojciech, 7. Łaska Danuta,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Róg Józef Leon,

za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Janaszewski Maciej Marcin, 10. Kołodziejczak Krzysztof, 11. Kunka Jacek Piotr,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

12. Fistek Halina,

za upowszechnianie historii i kultury polskiej, za wkład w rozwój muzealnictwa

13. Gucwa Józef Zbigniew,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

14. Kultys Henryk Marian,

za zasługi na rzecz ochrony zabytków kultury narodowej i religijnej, za działalność społeczną i charytatywną

15. ks. bp Martyniuk Piotr,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

16. Tomal Józef Wojciech,

za zasługi w działalności kulturalnej, za upowszechnianie folkloru:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Plechta Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Banach Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Banach Stanisław, 20. Lipień Marek, 21. Zygadło Jan,

za zasługi dla kultury polskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Gorczowski Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

23. Hrabia Witold Artur, 24. Kowalczyk-Uchto Ewa Teresa,

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania tradycji kawaleryjskich, za upowszechnianie wiedzy historycznej:

25. Karpierz Michał Krzysztof, 26. Przybyś Bartłomiej Marcin, 27. Sieprawski Janusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

28. Woszczek Marek,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w upowszechnianiu i propagowaniu tradycji wojskowych i patriotycznych:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Szczerski Marek Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Galara Robert, 31. Szczepański Tomasz Sebastian,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Magoń Janusz Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Kolanko Wojciech Stanisław, 34. Łoziński Adam,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. ks. Maksimowicz Bogdan,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Duda Andrzej,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Struzik Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Bilski Adam Marian, 39. Warmuziński Jerzy,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

40. Pasternak Tadeusz Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

41. ks. Staworzyński Jan Robert,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Cegiełka Krystyna, 43. Zabłocki Zbigniew Bartłomiej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Boczkowski Leszek, 45. Bróździński Andrzej Roman, 46. Dobrzyń Marek, 47. Dzierlatka Mieczysław, 48. Krysiuk Jan, 49. Piotrkowska Ewa Małgorzata, 50. Plawgo Tadeusz, 51. Prokop Teresa, 52. Romatowski Bogusław, 53. Szpak Adam, 54. Worobiej Szczepan, 55. Zajączkowski Leonard, 56. Żuchowski Henryk,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

57. Bednarek Zenek Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania wydarzeń historycznych

58. Raniowski Rafał Maciej.