Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.716

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 maja 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 155/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Banaszyk Piotr Jan, 2. Bieleń Stanisław Edward, 3. Citko Cezary, 4. Dubiella Zdzisław Andrzej, 5. Iwanicz-Drozdowska Małgorzata, 6. Juchnowski Jerzy Wiktor, 7. Kościk Elżbieta Monika, 8. Kukuła Karol, 9. Kurcz Zbigniew Stanisław, 10. Marcjanik-Dąbkowska Małgorzata, 11. Pabian Arnold Grzegorz, 12. Poznańska Krystyna, 13. Rynio Alina Maria, 14. Wawro Franciszka Wanda, 15. Wiater Józefa, 16. Wilkoń Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Gardziński Zygmunt Marcin, 18. Golinowski Janusz, 19. Gorczyńska Maria Aleksandra, 20. Latoszek Ewa Danuta, 21. Liberska Hanna Danuta, 22. Niedzielski Tomasz Mieczysław, 23. Paczoska Ewa, 24. Piontek Barbara Elżbieta, 25. Przesławski Janusz Cezary, 26. Stepulak Marian, 27. Wysoczański Włodzimierz Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Berczyński Paweł Henryk, 29. Dworecki Zbigniew Andrzej, 30. Janda-Dębek Bożena Jadwiga, 31. Karwacka Dorota Agnieszka, 32. Kiczka Marek Mikołaj, 33. Kupczyk Radosław Bartłomiej, 34. Kurowska-Pysz Joanna Urszula, 35. Lis Tomasz Grzegorz, 36. Niestrój Krzysztof Adam, 37. Rębilas Rafał, 38. Siadkowski Adrian Karol, 39. Sikorska Lucyna Barbara, 40. Sitarz Marek Stanisław, 41. Stryjecka Małgorzata Zofia, 42. Wolny Robert Grzegorz, 43. Zyska Tomasz.