Monitor Polski

M.P.2017.558

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE NR REJ. 138/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Czarnecki Jan, 2. Gałązka Edward, 3. Gudowski Mirosław, 4. ks. Jędryszek Janusz Stanisław, 5. Korczak Krzysztof, 6. Kwiatkowski Stanisław, 7. Minkwitz Jerzy Ryszard, 8. Ratajczak Janina Izabella, 9. Szałek Andrzej Stanisław, 10. Zieliński Tomasz Jan,

pośmiertnie

11. Bartosik Arkadiusz Zygmunt, 12. Ilkiewicz Ryszard, 13. Korczak Marian.