Monitor Polski

M.P.2017.554

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE NR REJ. 134/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bałuka Jan, 2. Bugryn Ryszard Władysław, 3. Kędzior Maciej Stanisław, 4. Szczepanik Leszek, 5. Szczepański Józef, 6. Thier Danuta Romana, 7. Żołyniak Jan,

pośmiertnie

8. Schmidt Halina.