Monitor Polski

M.P.2017.550

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 132/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Augustyniak Zygmunt Bogdan, 2. Brylik Władysław, 3. Ciupa Stanisław Zygmunt, 4. Doncbach Elżbieta Jolanta, 5. Grabowski Stanisław Sławomir, 6. Grochowski Marian Jan, 7. Juraszewska Janina, 8. Kuląg Kazimierz Stanisław, 9. Łuczyński Sławomir, 10. Nowak Stanisław, 11. Skobel Teresa, 12. Tuchowski Marek Andrzej, 13. Wilczkowski Andrzej,

pośmiertnie

14. Bednarski Kazimierz Leszek, 15. Łuczak Jerzy Kazimierz.