Monitor Polski

M.P.2017.491

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 96/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska kombatantów

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Olan Edward,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Danielak Mirosław, 3. Makowski Bogdan Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Bednarek Piotr, 5. Jarmaków Grzegorz, 6. Kruk Edward Franciszek, 7. Luwański Konrad Tomasz, 8. Miklasz Zbigniew Paweł, 9. Nowakowski Robert, 10. Ziółkowski Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Ałtyn Ryszard Stanisław, 12. Ciesiński Jan, 13. Grzędzicki Lech, 14. Kalla Aleks, 15. Karłowski Stanisław Kazimierz, 16. Kołowrocki Marek Roman, 17. Kołtuńska Halina Elżbieta, 18. Kostecki Stanisław, 19. Krawczyk Tadeusz Jan, 20. Lewandowski Andrzej, 21. Macieja Zdzisław Edward, 22. Piątkowski Ireneusz, 23. Pieluszczak Jerzy, 24. Rożek Grzegorz, 25. Tekiela Andrzej, 26. Tetzlaff Marian Stanisław, 27. Tews Marek Marian, 28. Wodyński Sylwester, 29. Zasada Wojciech Kazimierz, 30. Żekiecki Stanisław,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój rzemiosła:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Roszak Grzegorz Michał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Belzyt Czesław, 33. Belzyt Zbigniew Waldemar,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Budka Katarzyna, 35. Chmielewski Zygmunt Grzegorz, 36. Cuber Czesław, 37. Jóźwiak Maciej, 38. Kaczorowski Bernard Władysław, 39. Kostrzewski Jan, 40. Kucia Zbigniew, 41. Lewicki Ryszard, 42. Podogrodzki Włodzimierz Piotr, 43. Rurarz Barbara, 44. Wojtów Kazimierz,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Staroszczuk Andrzej Henryk,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Kotarski Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Błoński Bogdan Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Czyżewski Piotr Adam, 49. Kuleta Zbigniew,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej na rzecz zachowania tożsamości etnicznej i narodowej

50. Bohosiewicz Maciej,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

51. Gawrylczyk Bronisław,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

52. Marszałek Jan,

za zasługi w działalności społeczno-naukowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Krodkiewska-Skoczylas Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Ruśkowski Marek Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Grobel Magdalena Kamila, 56. Legięcki Janusz,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania krótkofalarstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. ks. Bechta Grzegorz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Buliński Bogusław, 59. Szkodny Janusz, 60. Wendycz Zbigniew,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia artystyczne oraz działalność społeczną

61. Łabno-Flaumenhaft Mariola,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, za promowanie idei wolontariatu

62. Pazdan Lesław.