Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.489

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 92/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 marca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Obrony Narodowej

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

1. ppor. mar. Bidziński Piotr Józef,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

2. Tatara Mateusz Michał.