Monitor Polski

M.P.2017.485

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 87/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 marca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Białogłowicz Stanisław Tomasz, 2. Suraj Zbigniew Grzegorz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Bednarek Andrzej Włodzimierz, 4. Łapott Jacek Franciszek, 5. Łatuszyńska Małgorzata, 6. Mieczkowski Janusz, 7. Ostasz Grzegorz, 8. Pemal Katarzyna Dorota, 9. Stpiczyński Przemysław Jacek, 10. Surmacz Beata Iwona, 11. Wilczyński Tadeusz, 12. Żółtowski Bogdan Witold,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Boruta Mirosław Szczepan, 14. Dolata Elżbieta Jolanta, 15. Granat Agnieszka, 16. Hermaniuk Tomasz, 17. Krupa Krzysztof Paweł, 18. Kurkowski Zdzisław Marek, 19. Matysek Grzegorz Wojciech, 20. Naróg Dorota Anna, 21. Obrzut Bogdan, 22. Ozga Dorota Agnieszka, 23. Patlewicz Barbara Anna, 24. Sebesta Antonina, 25. Skrycki Radosław Wojciech, 26. Ślepowroński Tomasz Marek, 27. Tabaczek-Bejster Iwona Alicja,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności na rzecz krzewienia tradycji oręża polskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Stefański Marian,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz zachowania tożsamości etnicznej i narodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Abkowicz Mariola, 30. Berendt Elżbieta Joanna, 31. Czachorowski Leszek Musa, 32. Kozak-Rybska Dorota Wiesława, 33. Zajączkowska Renata Irena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Kordys Janina Maria, 35. Mojzesowicz Krzysztof, 36. Pecuszok Bohdan Roman, 37. Rojzen-Siedlecka Lucyna Halina, 38. Sayegh Marderos Ara, 39. Wiewiórka Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Andrasz Ewelina, 41. Chrebor Olga Irena, 42. Iwanow Tatiana, 43. Lorenc-Żelisko Barbara Katarzyna, 44. Wyszowska Justyna Elwira,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Księżak Jerzy Józef, 46. Parafian Andrzej, 47. Wiech Michał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Bartosiak Wiesław,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Kalicka Magdalena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Dybczak Barbara Alicja,

za zasługi w działalności społecznej, za osiągnięcia artystyczne

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Lach Barbara Joanna, 52. Mikosza Andrzej Tadeusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska księgowych i biegłych rewidentów

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Haładewicz Krystyna, 54. Kampczyk Zofia Elżbieta, 55. Kuś Sebastian, 56. Łubińska Danuta,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi dla rozwoju i propagowania numizmatyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Frączek Dariusz, 58. Paszta Andrzej Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Witkowski Krzysztof Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Paszta Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Latusek Czesław Roman, 62. Pietras Danuta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Michalik Henryk Roman, 64. Todt Stanisław Marian, 65. Waltar Jerzy Wiktor,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Weindich Jerzy Alojzy, 67. Wyciślik Jakub,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w upamiętnianiu i popularyzacji prawdziwej historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Tesmer Rafał Adam,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Rajchelt Jan Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Baranowski Roman Piotr, 71. Kaźmierczak Norbert, 72. Rutkowski Jacek, 73. Słupski Krzysztof,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Matkowska Olga.