Monitor Polski

M.P.2017.480

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 104/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 marca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Rozwoju

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Babul Tomasz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Wojciechowski Andrzej,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji turystyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Barańska Wilhelma Zdzisława, 4. Brosz Ewa, 5. Chądziński Dariusz Piotr,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Grynia Marianna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Cebula Adam Stanisław, 8. Leś Edmund,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Augustyński Stanisław, 10. Drozd Helena, 11. Drozd Lesław, 12. Franczak Stanisław, 13. Goryl Ludwina, 14. Kijowski Kamil, 15. Kułak Jan, 16. Kura Piotr Stanisław, 17. Ludkowski Adam Stanisław, 18. Przeklasa Janusz Ryszard, 19. Serwatka Zbigniew Józef, 20. Szczurek Mieczysław, 21. Śmietana Marek Paweł, 22. Świerad Wacław Władysław, 23. Tlałka Jacek Piotr, 24. Tomolik Edward,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

25. Grochal Maria, 26. Hanarz Jerzy Marian,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

27. Sikorski Janusz Czesław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Kaczyńska Danuta Maria,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania i kultywowania historii polskiego oręża:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Landowski Krzysztof, 30. Popławski Mariusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Papieczka Jerzy, 32. Tobieński Jarosław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Lewicki Jan Antoni, 34. Strojny Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Betcher Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Oskarbski Grzegorz Marcin,

pośmiertnie

37. Strojny Krzysztof,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Wróbel Elżbieta Weronika.