Monitor Polski

M.P.2017.479

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 103/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 marca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za zasługi w działalności społecznej i związkowej odznaczeni zostają:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Siarkiewicz Leonard, 2. Woźniak Krystyn, 3. Zaparuszewski Ryszard Witold,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kujawski Andrzej Jakub.