Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.469

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 58/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 marca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bartyzel Jacek, 2. Borusiewicz Mirosław, 3. Cypryk Marek Jarosław, 4. Głuszczak Zbigniew Andrzej, 5. Gniazdowski Paweł Tomasz, 6. Kasprzyk Rafał Wojciech, 7. Kociołek Piotr Stefan, 8. Kozieł Jacek Tadeusz, 9. Kropiwnicki Jerzy Janusz, 10. Michaluk Janusz Sławomir, 11. Niesiołowski Stefan Konstanty, 12. Robakowski Józef Tadeusz, 13. Rybicki Piotr Janusz, 14. Tatarowski Konrad Witold, 15. Walczak Wojciech Krzysztof, 16. Zdunowski Zbigniew Czesław,

pośmiertnie

17. Barański Władysław Wincenty, 18. Bartyzel Małgorzata Maria, 19. Palka Grzegorz Wincenty.