Monitor Polski

M.P.2017.367

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 4/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bednarczyk Czesława, 2. Bielski Anatoliusz Konrad, 3. Bzdyl Krzysztof Kazimierz, 4. Durek Krzysztof Stanisław, 5. Florjan Franciszek, 6. Gil Mieczysław Władysław, 7. Ilczyszyn Anna, 8. Korabiński Kazimierz Zygmunt, 9. Kozubek Jacek Robert, 10. Kurek Stanisław, 11. Łenyk Zygmunt Stanisław, 12. Marcinek-Marek Małgorzata Anna, 13. Mazurek Józef Kazimierz, 14. Miarecki Jan, 15. Nowak Edward Zbigniew, 16. Syryjczyk Tadeusz Andrzej, 17. Szeremeta Jacek Andrzej, 18. Ślusarek Aleksandra, 19. Torbicz Jacek Waldemar, 20. Warchoł Alojzy, 21. Wszołek Wiktor Józef, 22. Zamojski Stanisław,

pośmiertnie

23. Gizbert-Stadnicki Paweł, 24. Gwoździewicz Karol Franciszek, 25. Staszczak Aleksander.