Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.362

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 76/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 lutego 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kulikowski Edward, 2. Puu Aarne,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Reszelska Jolanta Mieczysława, 4. Rozenau Małgorzata Magdalena, 5. Wiśniewska-Salamon Iwona,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Adamek Jakub Stanisław, 7. Chmielarz Agata Krystyna, 8. Kossakowski Piotr, 9. Minor Michał Bartłomiej, 10. Pietrek Damian Adrian,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi dla obronności kraju

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. ppłk Dudzik Janusz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społeczno-związkowej

12. Grzeszek Wojciech Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

13. Mosoń Regina Ewa, 14. Obstarczyk Jerzy Maciej, 15. Ślusarz Jan Paweł

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

16. Oleszkowicz Jan Antoni, 17. Pustuła Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Rajski Kajetan Stanisław,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania wiedzy o astronomii

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Krzyżanowski Tomasz, 20. Kwinta Maciej Robert, 21. Maciejewski Maciej Bogdan, 22. Olech Arkadiusz Kamil, 23. Polakowski Krzysztof Tomasz, 24. Stolarz Marcin Paweł, 25. Tymiński Zbigniew Piotr, 26. Wiśniewski Mariusz Andrzej, 27. Zaręba Paweł, 28. Żołądek Przemysław Andrzej,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Wojtaszek Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Tercha Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Frewer Ewa Elżbieta,

za zasługi w działalności społecznej, za propagowanie wychowania obywatelskiego i patriotycznego młodzieży:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Janicki Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Żukowska Wioleta Maria, 34. Żukowski Marcin Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój samorządności

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Ociepa Marcin Michał,

za zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kuśnierz Marta Małgorzata, 37. Podolan Marcin Dominik,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia artystyczne oraz działalność społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Wołoszyn Emilia,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej na Litwie, za kultywowanie wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Drożdżewicz Leonard.