Monitor Polski

M.P.2017.352

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 60/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 lutego 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia artystyczne

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Piskorz Leszek,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju badań naukowych oraz wdrożeniowych w dziedzinie ochrony roślin:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Łozowicka Bożena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Olejarski Paweł Roman,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i promowania pszczelarstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Tryzna Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Dudziński Wacław,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi dla kultury polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Polus Anna,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Mielcarek Zofia, 8. Szymańska Joanna,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi dla kultury polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Gańczyk Teresa, 10. Nowacka Zofia,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki krajoznawczej:

11. Czak Robert Andrzej, 12. Lasoń Stefan Bogdan, 13. Pudo Kazimierz Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

14. Kapołka Mateusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Chodór Stanisław, 16. Chojnacki Witold, 17. Gaweł Marcin Stanisław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Kocój Andrzej Tadeusz, 19. Wulw Józef,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Horák Stanisław, 21. Olejek Anita,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Kwiecińska Elżbieta.