Monitor Polski

M.P.2017.350

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 56/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 lutego 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Biestek Marek Jarosław, 2. Głębocki Robert Stanisław, 3. Głowik Konrad Krzysztof, 4. Gorzelak Krystyna Zofia, 5. Grużdź Jarosław Stefan, 6. Grzebalski Lech Stefan, 7. Grzesik Witold Tadeusz, 8. Guzy Jarosław Władysław, 9. Hennel Zbigniew Antoni, 10. Jaczyński Grzegorz Cezary, 11. Kalata Andrzej, 12. Kumala Janusz, 13. Ochnik Lech Aleksander, 14. Oleksiak Cezary, 15. Romaszewska-Guzy Agnieszka Maria, 16. Smoleński Olgierd Antoni, 17. Sternicki Jerzy Karol, 18. Taran Józef, 19. Wiśniewski Tomasz Stefan,

pośmiertnie

20. Klincewicz Teodor.