Monitor Polski

M.P.2017.345

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 52/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 lutego 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za aktywność podejmowaną na rzecz demokratyzacji życia akademickiego w ramach organizacji studenckiej "Niezależne Zrzeszenie Studentów" odznaczeni zostają
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gorzelak Krystyna Zofia, 2. Kalata Andrzej, 3. Oleksiak Cezary.